Hyppää sisältöön

Tiedote 15.7.2016
Julkaisuvapaa heti

Lapsiasiavaltuutettu: Päihdeongelmaiset lapset ja nuoret jäävät ilman hoitoa

Lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttila muistuttaa kuntia päihdepalvelujen takaamisesta niitä tarvitseville lapsille ja nuorille.

– Syksyn talousarviokäsittelyssä jokaisen kunnan on arvioitava, mikä on lapsille ja nuorille tarjottavien päihdepalvelujen tila. Yli 60 prosenttia lapsista ja nuorista, joiden kohdalla on tarvittu tai harkittu sijoitusta oman kodin ulkopuolelle ja joilla on todettu päihdepalvelujen tarve, on jäänyt ilman tätä palvelua. Kyse on lapsista ja nuorista, joilla sosiaalityöntekijät ovat todenneet päihdeongelmia paljon tai erittäin paljon, Kurttila toteaa.

Lastensuojelun sosiaalityöntekijät arvioivat päihdehoidon helpottavan lapsen ja nuoren tilannetta paljon. – Yhteiskunta, joka ei pidä huolta hädänalaisista, ei ole kestävä. Nämä päihdeongelmissa olevat lapset ja nuoret asettavat meille riman, jonka joko ylitämme tai tiputamme. Kunnissa on selvitettävä, miksi lapset ja nuoret eivät ole palveluja saaneet. Syy voi olla myös siinä, etteivät päihdepalvelut vastaa lasten ja nuorten tarpeisiin. Joka tapauksessa nämä lapset ja nuoret jäävät nyt hoitamatta ja ongelmissaan yksin. Jokaisen kunnan on selvitettävä oman kuntansa tila ja tehtävä tarvittavat korjaustoimet. Samalla uusien maakuntien, jotka sosiaali- ja terveyspalveluista jatkossa vastaavat, on varauduttava tähän käsillä olevaan polttavaan ongelmaan, Kurttila korostaa.

Lastensuojelun kehittämis- ja tutkimushankkeessa (LaskeTut) toteutetussa Huostaanoton syyt ja taustat (HuosTa) -tutkimuksessa tutkimusaineisto koostui 410 lapsesta, joiden kohdalla oli tarvittu tai harkittu sijoitusta oman kodin ulkopuolelle. Tutkimuksessa ilmeni, että lastensuojelun asiakkaat jäävät usein ilman tarvitsemiaan palveluja.