Lapsiasiavaltuutettu: ”Parisuhteiden tuki hallitusohjelman kärkeen – avioerot laskuun"

Lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttila vaatii hallitusohjelmasta neuvottelevia puolueita kirjaamaan hallitusohjelmaan tavoitteen avio- ja avoerojen vähentämisestä. Hallitusohjelmissa avioerojen yleisyyttä ja parisuhteiden tukea on käsitelty vähäisesti riippumatta hallituksen kokoonpanosta. Avioeroista ei ole mainintoja hallitusohjelmissa kuin enintään viitteellisesti. Parisuhteen toimimattomuus vaikuttaa suuresti lapsiin ja moniin läheisiin sekä heikentää ihmisen työ- ja toimintakykyä. Olemme Suomessa aliarvioineet parisuhteiden toimivuuden merkityksen koko yhteiskunnan kannalta. Tämä laiminlyönti on korjattava. Mikäli hallitusohjelma ei tätä tunnista selkeästi ja kirkkaasti, ohittaa hallitusohjelma yhden yhteiskuntamme suurimmista kipupisteistä, lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttila vaatii.

Suomessa on avioeroja vuosittain noin 13 000–14 000. Luku on pysynyt samalla tasolla useiden vuosikymmenien ajan. Ensimmäisen solmitun avioliiton eron todennäköisyys on noin 40 prosenttia. Riski avioeroon on suurimmillaan avioliiton alkuvuosina.

 

Lapsiasiavaltuutettu esittää hallitusohjelmasta neuvotteleville puolueille seuraavaa:
– Hallitusohjelmaan kirjataan tavoitteeksi avio- ja avoerojen vähentäminen sekä parisuhteiden laadun parantaminen.

– Hallitusohjelmassa todetaan keskeisenä lasten, perheiden ja koko yhteiskunnan hyvinvointiin vaikuttavana tekijänä avio- ja avoerot.

– Hallitusohjelmassa todettaisiin parisuhteiden tuen tarve omana erityisenä asiana ilman sen liittämistä yleisempään vanhemmuuden tukeen.

– Hallitusohjelmaan kirjataan parisuhdetyön uudistaminen ja vahvistaminen. Tässä huomiota kiinnitettäisiin matalan kynnyksen parisuhdeterapian saamiseen sekä ihmissuhdekasvatukseen varhaiskasvatuksessa, perusopetuksessa, toisella asteella ja varusmiespalveluksessa.

Lapsiasiavaltuutetun esityksen valmisteluun on osallistunut laaja joukko parisuhdetyötä tekeviä ja edistäviä toimijoita Suomessa.

Lisätietoa:
Tuomas Kurttila
Lapsiasiavaltuutettu
050 544 3757