Lapsiasiavaltuutettu: Perusopetuksen maksuttomuudesta tingitään

Lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttila muistuttaa kuntia perusopetuksen maksuttomuudesta

 – Olen saanut viime aikoina kansalaisilta yhteydenottoja tilanteista, joissa perusopetuksen oppilailta on pyydetty 10-30 euron suuruisia osallistumismaksuja koulupäivän aikana järjestettävään toimintaan. Tällaisen rahankeruun on loputtava ja kuntien on kunnioitettava perustuslaissa säädettyä perusopetuksen maksuttomuutta, Kurttila muistuttaa.

– Ymmärrän hyvin, että oppilaita halutaan viedä esimerkiksi retkille. Jos tähän ei kuitenkaan kunnalla ole rahaa, on parempi jättää menemättä. Olemme tilanteessa, jossa jokaisen on pystyttävä käsittämään, että osalle perheistä yllättävät maksukehotukset koululta aiheuttavat paineita. Suomessa tehdyt selvitykset kertovat, että köyhistä perheistä tulevat lapset jäävät usein pois leirikouluista ja luokkaretkiltä. Toivon, että kunnat varaavat määrärahat koulun ulkopuolella tapahtuvaan toimintaan. Jos rahankeruu vanhemmilta jatkuu, on mietittävä järeämpiä toimia kuin yleinen informaatio-ohjaus. Lakia on noudatettava ja lasten yhdenvertaisuus on taattava, Kurttila toteaa.

Suomen perustuslain (731/1999) 16 §:n mukaan jokaisella on oikeus maksuttomaan perusopetukseen. Tämä tarkoittaa, että opetuksesta ei saa aiheutua oppilaalle kustannuksia. Tarkempia säännöksiä perusopetuksen maksuttomuudesta sisältyy perusopetuslakiin (628/1998). Perusopetuslain 31 §:n mukaan opetus, sen edellyttämät oppikirjat ja muu oppimateriaali sekä työvälineet ja työaineet ovat oppilaille maksuttomia. Opetus tarkoittaa myös koulun työaikana toteuttamia ja vuosisuunnitelmaan kirjaamia retkiä, vierailuja ja muuta vastaavaa koulun ulkopuolella tapahtuvaa toimintaa.

Lapsiasiavaltuutettu on ollut asiasta eilen 25.5.2018 yhteydessä Opetushallituksen johtoon.

Lisätietoa:

Lapsiasiavaltuutettu
Tuomas Kurttila
050 544 3757