Hyppää sisältöön

Lapsiasiavaltuutettu: Pienten poikien ei-lääketieteellinen ympärileikkaus on kiellettävä

Tiedote 9.10.2015
Julkaisuvapaa heti

Lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttila esittää, että Suomeen säädettäisiin laki, joka kieltäisi pienten poikien ei-lääketieteellisen ympärileikkauksen.

– Alle 18-vuotiaiden poikien ei-lääketieteellistä ympärileikkausta ei tällä hetkellä Suomessa ole säännelty laintasoisesti. Tämä on ongelma. Asiasta annetut ministeriöohjeistukset eivät ole riittävä sääntelykeino ja jättävät nykyisellään avoimeksi muun muassa lapsen mielipiteen selvittämisen. Nykyisissä ohjeissa ei velvoiteta vanhempia selvittämään lapsen mielipidettä eikä ottamaan sitä huomioon. Ohjeissa ei myöskään edellytetä lapsen nimenomaista suostumusta toimenpiteeseen, vaikka lapsi kykenisi ymmärtämään ympärileikkauksen merkityksen. Lapsen oikeuksien näkökulmasta poikien ei-lääketieteelliseen ympärileikkaukseen liittyvän sääntelyn tilanne on ongelmallinen, Kurttila toteaa.

Lapsiasiavaltuutettu Kurttila korostaa, että ympärileikkausta koskevaa uskonnollista tai kulttuurista traditiota tulee arvioida ajassa ja paikassa, turvaten jokaisen lapsen perus- ja ihmisoikeutena taattu oikeus fyysiseen koskemattomuuteen.

– Lapsen fyysinen kuritus nähtiin vielä muutama vuosikymmen sitten välttämättömänä ja lasta jopa hyödyttävänä kasvatuskeinona. Vähitellen suhtautuminen kurittamiseen on muuttunut kielteiseksi ja lapsen fyysinen kurittaminen kiellettiin Suomessa lailla vuonna 1984. Lapsen fyysinen koskemattomuus nähdään tärkeäksi lapsen oikeudeksi, mutta edelleen on tehtävä työtä, jotta oikeus fyysiseen koskemattomuuteen toteutuisi kaikkien lasten kohdalla kaikissa tilanteissa, Kurttila korostaa.

Lapsiasiavaltuutettu on tehnyt asiassa aloitteen sosiaali- ja terveysministeriölle 8.10.2015. Aloite löytyy täältä.

Lisätietoja:

Lapsiasiavaltuutettu
Tuomas Kurttila
p. 050 544 3757