Lapsiasiavaltuutettu: ”Sosiaali- ja terveysministeriön toimittava – kaikki koulukodeissa olevat lapset kuultava välittömästi”

Lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttila vaatii sosiaali- ja terveysministeriötä selvittämään koulukoteihin sijoitettujen lasten näkemykset koulukotien arjesta ja toimintatavoista.

– Eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen tekemä tarkastus Pohjolakotiin viime huhtikuussa osoitti monia vakavia puutteita koulukodin toiminnasta. Valtio ei voi antaa tällaisen toiminnan jatkua. Sosiaali- ja terveysministeriön ja vastuunalaisen ministerin on kerrottava, mitä ilmenneille ongelmille aiotaan tehdä ja miten valvontaa parannetaan lasten hyvinvoinnin ja oikeuksien toteutumisen varmistamiseksi. On välttämätöntä, että vuosien odottelun jälkeen koulukoteihin sijoitettujen lasten mielipiteet ja näkemykset selvitetään, Kurttila vaatii.

Lapsiasiavaltuutettu teki 19.4.2016 sosiaali- ja terveysministeriölle aloitteen koulukoteihin sijoitettujen lasten kuulemiseksi. Lapsiasiavaltuutettu esitti, että kaikki koulukodeissa olevat lapset haastateltaisiin. Lapsiasiavaltuutettu antoi 5.7.2017 kirjelmän, jossa kiinnitettiin huomiota koulukotien ulkoilukäytänteisiin. Lapsiasiavaltuutetun koulukoteihin tekemien vierailujen ja lasten haastattelujen perusteella lapsiasiavaltuutettu kiinnitti huomiota muun muassa lasten ulkoilun rajoittamiseen ryhmärangaistustyyppisesti. Vuonna 2017 antamassaan vuosikirjassa valtioneuvostolle lapsiasiavaltuutettu ilmaisi olevansa ”erityisen huolestunut koulukodeissa olevien lasten oikeuksien toteutumisesta” ja vaati sosiaali- ja terveysministeriötä tekemään arvion koulukotijärjestelmän toimivuudesta lapsen kasvun, kehityksen ja oppimisen tuessa sekä lapsen yhteiskuntaan kiinnittymisessä.

– Joudun toteamaan, että sosiaali- ja terveysministeriö ja lopulta asiasta vastaava valtioneuvoston jäsen, ministeri, eivät ole kiinnittäneet riittävää huomiota koulukodeissa olevien lasten oikeuksien toteutumiseen ja hyvinvointiin. Eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen huhtikuussa tekemä tarkastus Pohjolakotiin osoittaa vakavia puutteita, joita on tuotu sosiaali- ja terveysministeriön tietoon monin eri tavoin useiden vuosien aikana. Välinpitämätön asenne heikoimmassa asemassa olevien lasten elämää kohtaan on päätyttävä. Lapsen oikeuksien tinkimätöntä kunnioitusta ei voi verhota epämääräisiin kehittämishankkeisiin vailla todellista vaikuttavuutta. Valtio ei voi myöskään jatkaa sijaishuollon palveluiden valvontaa ilman lasten tapaamisia ja kuulemista. Niin sanotun omavalvonnan laajentuessa riskit lasten oikeuksien polkemiseen vain lisääntyvät, Kurttila toteaa.

Lapsiasiavaltuutettu on 7.9.2018 uusintanut 19.4.2016 tekemänsä aloitteen koulukoteihin sijoitettujen lasten kuulemiseksi. Lapsiasiavaltuutettu on pyytänyt sosiaali- ja ministeriöltä vastauksen aloitteeseen syyskuun loppuun mennessä.

Lapsiasiavaltuutettu puhuu aiheesta perjantaina 7.9. klo 12.30-13.30 Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston ja sen toimialueen ELY-keskusten tilaisuudessa (Hotelli Verso Kauppakatu 35, Jyväskylä).

 

Lisätietoa:
Tuomas Kurttila  lapsiasiavaltuutettu
050 544 3757

Aloite 19.4.2016:  http://lapsiasia.fi/wp-content/uploads/2016/04/Tutkimusaloite_koulukotinuorten_kuulemiseksi-19.4.2016.pdf
Kirjelmä ja tietopyyntö 5.7.2017:  http://lapsiasia.fi/wp-content/uploads/2017/07/LAPS_kysely_tietopyynt%C3%B6_koulukodit.pdf
Vuosikirja 2017 (mm. ehdotus nro 35):  http://lapsiasia.fi/wp-content/uploads/2017/04/LA_vuosikirja_2017_.pdf