Lapsiasiavaltuutettu: ”Suomeen tarvitaan vanhusasiavaltuutettu”

Lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttila kannattaa vanhusasiavaltuutetun viran perustamista Suomeen.
– Lapsen oikeuksien ja hyvinvoinnin seurantaan, arviointiin ja edistämiseen on saatu vahvistusta lapsiasiavaltuutetun viralla. Aloittein, lausunnoin ja puhein on saatu liikkeelle lainmuutoksia ja poliittisille vastuunkantajille painetta maamme tulevaisuuden kannalta kriittisissä asioissa, kuten lastensuojelussa. Kansainvälisissä yhteyksissä on ollut mahdollista kannatella Suomen lippua rehellisen kriittisesti. Vanhusväestön asioissa on paljon samoja teemoja, kuten vanhusten oman tahdon kunnioitus, kuulluksi tuleminen ja palveluiden järjestäminen ihmistä kunnioittaen. Molemmat väestöryhmät, lapset ja vanhukset, ovat riippuvaisia yhteiskunnan tarjoamasta tuesta ja suojasta sekä mahdollisuudesta vaikuttaa näihin, Kurttila toteaa.

Viime vuosina eri puolueet ja järjestöt ovat esittäneet vanhusten oikeuksiin ja hyvinvointiin keskittyvän vanhusasiavaltuutetun viran perustamisesta.

– Tärkeää on, että tämänkaltainen tehtävä on itsenäinen ja riippumaton viranomainen, joka raportoi vanhusväestön oikeuksien ja hyvinvoinnin toteutumisesta eduskunnalle ja valtioneuvostolle. Vanhusasiavaltuutetun on laitettava yhteiskunta ja päättäjät koville tosiasioiden edessä. Vaikka ikämäärittelyä ei ole yhtä selkeä tehdä kuin lasten kohdalla YK:n lapsen oikeuksien yleissopimuksen luoman kehikon ansiosta, olisi vanhusasiavaltuutetun tehtävän määrittelyssä mahdollista hyödyntää esimerkiksi vanhuuseläkkeen ikämäärittelyä. Toivon samalla, että Suomi ponnistelee, jotta YK:n puitteissa saataisiin hyväksyttyä vanhuksien oikeuksia vahvistava yleissopimus. Sitä vanhusasiavaltuutetun olisi mahdollista edistää, Kurttila ehdottaa.

Lapsiasiavaltuutettu puhui aiheesta tänään Keski-Suomen Eläkkeensaajien tilaisuudessa Äänekoskella, 16.11.2018.