Lapsiasiavaltuutettu: ”Täi- ja kihomato-ongelman hoitoa vahvistettava”

Lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttila esittää harkittavaksi täi- ja kihomatolääkkeiden tarjoamista lapsiperheille maksuttomasti.

– Ammattilaisten selkeänä havaintona päiväkodeista ja kouluista on täi- ja kihomato-ongelman jopa epidemiamainen vahvuus. Ongelma jatkuu pitkään, koska osalla perheistä ei ole varaa ostaa ongelman hoitamiseen tarvittavia aineita. Ehdotukseni on, että neuvoloista, kunnallisista päiväkodeista ja kouluterveydenhuollosta perheellä olisi mahdollisuus pyytää maksutta täi- ja kihomato-ongelman hoitamiseen tarvittavat aineet. Tämä muun muassa helpottaisi perheiden rahallista taakkaa, vähentäisi sairauspoissaoloja, lisäisi lasten hyvinvointia ja kouluviihtyvyyttä sekä vähentäisi perheiden kuormitusta ja lasten leimautumista. Näiden tuotteiden jälleenmyynti ei ole käytännössä mahdollista eli väärinkäytöksen mahdollisuuttakaan ei suuresti olisi. Kokonaishyöty olisi vahva, Kurttila toteaa.

Jyväskylän kaupungin perheohjaaja Eveliina Matikainen varhaisen tuen palveluista pitää täi- ja kihomato-ongelmaa merkittävänä.

– Suuri osa perheistä pystyy hoitamaan nämä ongelmat. Kun osa perheistä ei pysty näin kuitenkaan toimimaan, ongelma pitkittyy ja kertautuu kaikkien osalta. Olisi suuri edistysaskel, että päättäisimme tukea perheitä, joille asian tehokas hoitaminen tuottaa vaikeuksia. Se on kaikkien etu, perheohjaaja Matikainen pohtii.

 Lapsiasiavaltuutettu on lähestynyt asialla sosiaali- ja terveysministeriötä sekä Suomen Kuntaliittoa.