Hyppää sisältöön

LAPSIASIAVALTUUTETTU TOIVOO LAPPIIN LAPSIPOLIITTISTA OHJELMAA

Tiedote 3/2008 (3.4.2008)


Lapsiasiavaltuutettu Maria Kaisa Aula toivoo Lappiin eri toimijoita yhdistävää lapsipoliittista ohjelmaa - Väen vähetessä on tarpeen ehkäistä entistä paremmin lasten ja nuorten pahoinvointiongelmia yhdessä eri palveluiden, järjestöjen ja vanhempien kanssa. Laadukas neuvola ja kouluterveydenhuolto ovat avainasemassa. Nykyistä enemmän laajapohjaista  kuntayhteistyötä tarvitaan erityistä tukea tarvitsevien lasten palveluiden ja myös lastensuojelun järjestämisessä Lapissa, muistuttaa Maria Kaisa Aula.

Uuden lastensuojelulain mukaan jokaisen kunnan tulee laatia talousarvioon sidottu lasten hyvinvointisuunnitelma. Valtioneuvosto hyväksyi kansallisen lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelman viime joulukuussa. - Myös maakuntatasolla tarvitaan yhteisen tahdon muodostamista lasten hyvinvointiasioissa. Esimerkiksi Keski-Suomessa maakunnan liitto on lähtenyt vetämään alueen yhteisen suunnitelman tekoa, jossa kuullaan myös lapsia ja nuoria. Myös Lapissa vastaava työ on tarpeen, Maria Kaisa Aula kertoo.

Maria Kaisa Aula puhui torstaina Rovaniemellä Lapin lääninhallituksen peruspalveluiden arviointiraportin julkistamisseminaarissa.

Lapin läänin peruspalveluiden arviointiraportín mukaan Lapin kunnat ovat perustaneet innokkaasti nuorisovaltuustoja ja tukeneet nuorten osallistumista. Maria Kaisa Aula ehdottaa, että kunnat edistäisivät myös alakouluikäisten osallistumista ja kuulluksi tulemista. - Esimerkiksi kirjastoissa tai liikuntapalveluissa voidaan kerätä lasten palautetta ja mielipiteitä. Oppilaskuntia tarvitaan myös alakouluihin. Aikuisilta tarvitaan aikaa ja asennemuutosta eli lasten tiedon ja kokemuksen arvostamista.

Lapissa lasten ja nuorten arjen erityispiirteisiin kuuluvat pitkät matkat niin kouluun kuin harrastuksiinkin. Lapsiasiavaltuutetun mielestä  valtiovallan tulee tukea Lapin kuntia haja-asutusalueiden kouluverkon ylläpitämisessä sekä nuorten vapaa-ajan joukkoliikennepalveluiden järjestämisessä. - Lapsilla on oikeus myös leikkiin ja virkistykseen. Pitkät matkat ja monimutkaiset kuljetusjärjestelyt rasittavat lapsia, lapsiasiavaltuutettu muistuttaa.

Lapsiasiavaltuutettu tekee yhteistyötä lääninhallitusten kanssa lasten oikeuksien toteutumisen seurannassa. Lapin lääninhallitus on rahoittanut lapsiasiavaltuutetun saamelaislasten oikeuksien toteutumista selvittävää hanketta, jonka raportti julkistetaan Inarissa 21.4. Lapsiasiavaltuutetun tehtävänä on edistää lapsen edun ja oikeuksien toteutumista sekä välittää lasten mielipiteitä päättäjille.