Hyppää sisältöön

LAPSIASIAVALTUUTETTU TOIVOO LISÄÄ VOIMAVAROJA KANSALAISYHTEYDENOTTOJEN KÄSITTELYYN


Verkkouutinen 29.11.2011 Lapsiasiavaltuutettu Maria Kaisa Aula muistuttaa sosiaali- ja terveysministeriötä tarpeesta saada lapsiasiavaltuutetun toimistolle lisähenkilöstöä, jotta kansalaisten yhteydenottoihin voidaan vastata hallintolain edellyttämässä aikataulussa.

– Lapsiasiavaltuutetun toimistoon tulee vuosittain noin 500 yhteydenottoa, joihin vastataan niiden saapumisjärjestyksessä. Toimiston päätehtävä on vaikuttamistyö ja lasten mielipiteiden välittäminen päättäjille, eikä näin laajaan kansalaisten neuvontatehtävään ole toimistoa perustettaessa varauduttu, lapsiasiavaltuutettu toteaa.

Apulaisoikeuskanslerin lokakuisen ratkaisun mukaan lapsiasiavaltuutetun toimiston viiden kuukauden vastaamisaika kansalaisen yhteydenottoon ei täytä hyvän hallinnon vaatimuksia. Päätöksessään kansalaisen tekemään kanteluun. Mikko Puumalainen katsoo, että asiaa kantelijan kannalta tarkasteltaessa odotus on ollut kohtuuttoman pitkä.

Koska lapsiasiavaltuutetun toimisto on ryhtynyt kantelijan asiassa toimenpiteisiin, se ei anna aihetta enempään.
– Voimavarojen puitteissa olemme koettaneet vastausta nopeuttaa, mutta perusongelma on toimiston henkilöstön liian pieni määrä suhteessa kansallisiin tehtäviin, lapsiasiavaltuutettu toteaa.

Lapsiasiavaltuutettu ei käsittele yksittäisten lasten ja perheiden asioita vaan lain mukaan vaikuttaa lapsen oikeuksien toteutumiseksi yleisellä yhteiskunnallisella tasolla. Kansalaisyhteydenotot ovat lapsiasiavaltuutetun työn kannalta hallintolain edellyttämää kansalaisten neuvontaa ja ohjausta oikealle viranomaiselle.

Voimavarojen niukkuus suhteessa toimiston suureen työmäärään on ilmaistu selvästi vuosittain valtioneuvostolle luovutetuissa vuosikirjoissa. Asiasta on kerrottu useaan otteeseen myös sosiaali- ja terveysministeriölle.

Oikeuskanslerin päätös on toimitettu tiedoksi myös lapsiasiavaltuutetun toimintamenorahoista päättävälle sosiaali- ja terveysministeriölle.
Lisätietoja:
Lapsiasiavaltuutettu
Maria Kaisa Aula
[email protected]
09 160 73985
050 530 9697