Hyppää sisältöön

LAPSIASIAVALTUUTETTU TOIVOO ROMANIKULTTUURILLE NÄKYVYYTTÄ KOULUSSA JA MEDIASSA


Tiedote 20/2009  1.9.2009

Lapsiasiavaltuutettu Maria Kaisa Aula toivoo romanikulttuurille nykyistä parempaa näkyvyyttä koulussa ja mediassa. Hän muistuttaa, että lapsen oikeudet kuuluvat kaikille lapsille tasavertaisesti etnisestä taustasta ja asuinpaikasta riippumatta. Näihin oikeuksiin kuuluu myös oikeus omaan kieleen ja kulttuuriin.

- Tuoreen selvityksemme mukaan romanilapset ja -nuoret Suomessa kokevat koulun ohittavan heidän kulttuurinsa ja taustansa äänettömästi. Heidän mielestään myös media kertoo romanikulttuurista usein kielteiseen sävyyn, Maria Kaisa Aula toteaa.

Kuitenkin romanilapset ja -nuoret itse ovat ylpeitä oman kulttuurinsa erilaisuudesta ja ainutlaatuisuudesta ja kokevat sen vahvuutena, jota valtaväestökin voisi arvostaa enemmän. Valtaväestön niin lasten kuin aikuistenkin tietämys romaneista on kuitenkin heikkoa.

Maria Kaisa Aula huomauttaa, että vaikka opetussuunnitelman valtakunnalliset perusteet kannustavat kouluja kertomaan niin romaneista kuin saamelaisistakin, tämä ei käytännössä toteudu. Hänestä myös koulujen kiusaamisen vastaisessa työssä perinteiset vähemmistöt pitää ottaa paremmin huomioon.

- Esimerkiksi romanilasten nimittely näyttää selvityksen haastattelujen perusteella olevan niin arkipäiväistä, että lapset eivät itse aina pidä sitä kiusaamisena vaan määrittelevät kiusaamisen rajan korkeammalle, hän huomauttaa.

- Romanikulttuurin erilaisuus on rikkautta, mutta paljon meillä yhteistäkin. Esimerkiksi romanilasten tulevaisuudenodotukset ovat hyvin samankaltaisia valtaväestön lasten toiveiden kanssa: oma koti, perhe ja hyvä työpaikka, Maria Kaisa Aula muistuttaa.

Nyt julkistettava lapsiasiavaltuutetun ja Jyväskylän yliopiston historian ja etnologian laitoksen toteuttama selvitys "Enemmän samanlaisia kuin erilaisia" on Suomessa ensimmäinen, jossa romanilapset ja -nuoret ovat itse arvioineet omaa hyvinvointiaan ja oikeuksiensa toteutumista.

Yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriön romaniasiain  neuvottelukunnan ja alueellisten romaniasioiden neuvottelukuntien kanssa valmisteltua selvitystä varten haastateltiin kolmekymmentäkuusi 10-18-vuotiasta romanilasta ja -nuorta eri puolilla Suomea. Selvityksen toteuttivat tutkijat Pekka Junkala ja Sanna Tawah, ja sen rahoitti Alli Paasikiven säätiö.

Lapsiasiavaltuutettu on koonnut selvitykseen useita suosituksia paikallisille, alueellisille ja kansallisille päättäjille romanilasten oikeuksien toteutumiseksi ja hyvinvoinnin lisäämiseksi.

Suositusten mukaan romanikielen opetusta ja arkikäyttöä on lisättävä. Romanilapsille ja -nuorille tulee järjestää vapaa-aikana omakielisiä kerhoja ja kulttuuritapahtumia, mutta heitä tulee myös rohkaista yhteiseen vapaa-ajan toimintaan valtaväestön nuorten kanssa.

Valtaväestön ja erityisesti opettajien tietoa romanikulttuurista tulee lisätä.

- Opettajien arkuus ottaa yhteyttä lapsen vanhempiin voi aiheuttaa pulmia romanilasten koulunkäynnissä. Opettajat saattavat katsoa lapsen poissaoloja läpi sormien ja hyväksyä romanilapsilta heikompia oppimistuloksia kuin muilta, Maria Kaisa Aula mainitsee.

- Romanitaustaisella koulunkäyntiavustajalla tai muulla koulun ammattihenkilöstöllä onkin merkittävä rooli romanilasten ja -nuorten koulunkäynnin tukemisessa. Muissakin lasten, nuorten ja perheiden palveluissa on tärkeää lisätä romanitaustaisia työntekijöitä.

Lapsiasiavaltuutettu Maria Kaisa Aula korostaa, että lapset ovat oman arkensa parhaita asiantuntijoita. Siksi myös romanilapsilta itseltään pitää kysyä entistä enemmän. Tämä koskee myös vähemmistöryhmän omaa sisäistä päätöksentekoa. Lasten ja nuorten osallistuminen tulee muistaa myös vireillä olevassa valtioneuvoston romanipoliittisessa ohjelmassa.

Lapsiasiavaltuutetun tehtävänä on edistää YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen toteutumista Suomessa. Vähemmistöihin kuuluvat lapset ja nuoret ovat olleet työssä yhtenä painopisteenä. Viime vuonna lapsiasiavaltuutettu julkaisi selvityksen saamelaislasten näkemyksistä omista oikeuksistaan.

Julkaisun voi ladata lapsiasiavaltuutetun verkkopalvelusta www.lapsiasia.fi tai tilata painettuna toimistolta ( [email protected]).

Lisätietoa: Lapsiasiavaltuutettu Maria Kaisa Aula
Puh. 09 160 73986
[email protected]
Tutkija Pekka Junkala
Puh. 040 822 8310