Hyppää sisältöön

LAPSIASIAVALTUUTETTU TOIVOO SAAMELAISLAPSILLE LISÄÄ OSALLISTUMISMAHDOLLISUUKSIA


Tiedote 4/2008 (21.4.2008)


Lapsiasiavaltuutettu Maria Kaisa Aula toivoo saamelaislapsille ja -nuorille parempia mahdollisuuksia vaikuttaa koulussaan, kotikunnassaan sekä saamelaiskäräjillä kieltä ja kulttuuriaan koskeviin asioihin. Hän toivoo saamelaiskäräjien perustavan  nuorisovaltuuston, jossa alle 18-vuotiaat voivat osallistua ja tuoda mielipiteensä esille myös itsehallinnon alaan kuuluvista asioista.

- Saamelaislapset ja -nuoret arvostavat omaa kieltään ja kulttuuriaan sekä ovat hyvin sitoutuneita kotiseutuunsa. On tärkeää varmistaa, että heidän äänensä kuuluu myös päätöksenteossa, Maria Kaisa Aula totesi Inarissa maanantaina pidetyssä seminaarissa.

Inarissa julkistettiin lapsiasiavaltuutetun toimiston selvitys saamelaislasten ja -nuorten oikeuksien toteutumisesta Suomen saamelaisalueella. FM Minna Rasmuksen toteuttama selvitys on osa Suomen, Norjan ja Ruotsin lapsiasiavaltuutettujen hanketta. Tavoitteena on lisätä saamelaislasten mahdollisuuksia saada mielipiteensä huomioon otetuksi YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen edellyttämällä tavalla. Selvitykseen osallistui yli kahdeksankymmentä 13-18 -vuotiasta yläkoululaista ja lukiolaista Utsjoelta, Inarista, Enontekiöltä ja Sodankylän Vuotsosta.

Suurin osa nuorista pitää saamelaisuuttaan hyvin myönteisenä asiana ja heillä on vahva saamelainen identiteetti. "Saamelaisuus on kuin lahja", kuvasi eräs 13-vuotias nuori omaa taustaansa. Nuorten mukaan esimerkiksi koulukiusaamista saamelaisuuden perusteella esiintyy hyvin harvoin. Saamen kielen opetus sekä kulttuuritoiminta saivat heiltä kiitosta.  Saamelaisnuoret ovat hyvin kotiseutu- ja sukurakkaita. Suurin osa heistä ei haluaisi asua Rovaniemen eteläpuolella.

YK:n Lapsen oikeuksien sopimus korostaa alkuperäiskansojen lasten oikeutta omaan kieleensä ja kulttuuriinsa. Suomessa saamelaisalueella mahdolliset kielenopetukseen ovat parantuneet. Erot kuntien välillä ovat kuitenkin suuria.

Sekä nuoret että heidän opettajansa näkivät suurena ongelmana opettajapulan aiheuttaman epävarmuuden opetuksen jatkuvuudesta sekä oppimateriaalin puutteet. Saamelaislapset eivät selvityksen perusteella myöskään saa juuri lainkaan opetusta omasta historiastaan.  - Perusopetuksen valtakunnalliset opetussuunnitelman perusteet eivät näytä käytännössä toteutuvan saamelaisalueen kouluissa saamelaisten oman historian opetuksen osalta, huomauttaa lapsiasiavaltuutettu Maria Kaisa Aula.

Lapsiasiavaltuutettu pitää tärkeänä Suomen, Ruotsin ja Norjan valtioiden yhteistyön lisäämistä saamenopetuksen asioissa. -  Saamelaisten omaan historiaan ja kulttuuriin liittyvää aineistoa, muuta saamenkielistä opetusmateriaalia sekä opettajakoulutusta tulee kehittää yhteistyössä, hän ehdottaa.

Lapsiasiavaltuutettu esittää raportissa useita käytännön johtopäätöksiä saamelaislasten hyvinvoinnin ja oikeuksien turvaamiseksi. Nuoret itse toivoivat parannusta erityisesti nuorisotiloihin ja yksinäisyyteen. Vapaa-ajan kokoontumispaikkoja ja harrastuksia tulisi olla tarjolla myös kuntakeskusten ulkopuolella. Vanhemmilta he toivovat vahvempaa läsnäoloa ja keskusteluyhteyttä. Nuoria vaivaa myös median saamelaiskuvan vanhakantaisuus.

Raportti löytyy kokonaisuudessaan lapsiasiavaltuutetun verkkosivuilta www.lapsiasia.fi.

Lapsiasiavaltuutettu julkaisi maanantaina myös nettisivujensa pohjoissaamenkielisen osion. Sivuilta löytyy mm. esite YK:n lapsen oikeuksien sopimuksesta.

Lapsiasiavaltuutetun tehtävänä on edistää lapsen etua ja oikeuksia muun muassa välittämällä lasten mielipiteitä päätöksentekijöille. Julkaisu on tarkoitettu kuntien, Lapin alueen sekä kansallisten päättäjien luettavaksi. Myöhemmin keväällä julkaistaan vielä Ruotsin, Suomen ja Norjan tulokset yhteen kokoava ruotsinkielinen raportti. Lapsiasiavaltuutetut vievät saamelaislasten ja nuorten ehdotuksia eri maiden päättäjien tietoon.

Syksyn 2007 aikana toteutettua selvitystä ovat rahoittaneet Euroopan unioni/Lapin liitto ja Lapin lääninhallitus.

"Saamelaisuus on kuin lahja"  Saamelaislasten hyvinvointi ja heidän oikeuksiensa toteutuminen Suomen saamelaisalueella. FM Minna Rasmus. Lapsiasiavaltuutetun toimiston selvityksiä 1:2008.

www.lapsiasia.fi.

Lisätietoa:
Lapsiasiavaltuutettu Maria Kaisa Aula  p. 050 - 530 9697 tai 09 - 160 73986
FM Minna Rasmus p. 040 - 419 0570