Verkkouutinen 22.02.2013

Lapsiasiavaltuutettu tukee Suomen Lasten Parlamentin toiminnan jatkoa

Lapsiasiavaltuutettu on mukana käynnistämässä Suomen Lasten Parlamentin toimintaa tälle vuodelle. Hän tapaa Suomen Lasten Parlamentin jäseniä verkossa järjestettävissä chateissa maaliskuussa ja saa raportin lasten tärkeinä pitämistä teemoista viime syksyltä. Lapsiasiavaltuutettu välittää lasten ehdotuksia päättäjille.

– Pidän erittäin tärkeänä, että lasten verkkoparlamentin toiminta saadaan jatkumaan.

Yhteiset teemat esillä chat-keskusteluissa

Lapsiasiavaltuutettu kertoo Lasten Parlamentille muun muassa uudesta laista, joka tuo uusia välineitä työrauhan turvaamiseen sekä oppilaskunnat kaikkiin kouluihin.

– Lapsiasiavaltuutetulle on hyvin tärkeää saada tietoa suoraan lapsilta. Arvostan sitä, että lapset haluavat vaikuttaa ja kertoa omista kokemuksistaan, Maria Kaisa Aula sanoo.

Maaliskuussa verkossa järjestettävissä chat-keskusteluissa käsitellään tuoreita koulun lakiesityksiä mutta myös kootaan aiheita, joita lapset ovat syksyn mittaan verkkoparlamentissa arvioineet tärkeiksi viedä eteenpäin.

– Lapset ovat syksyllä jo keskustelleet paljon koulun työrauha-asioista. Siksi on kiinnostavaa kuulla, mitä Lasten parlamentissa uusista jälki-istunnon pitämisen tavoista ja kurinpidosta ajatellaan, Maria Kaisa Aula toteaa.

Lapsiasiavaltuutetun keskeinen tehtävä on välittää lasten ja nuorten näkemyksiä päättäjille. Lasten Parlamentti on toiminut jo vuosia lapsiasiavaltuutetun neuvonantajana. Toiminta on viime syksyn aikana ollut SLP-säätiön ja opetusministeriön välisten rahoituskeskustelujen takia säästöliekillä. Parhaillaan käydään eri toimijoiden kesken keskusteluja uusista ratkaisumalleista, jotka antaisivat toiminnalle vakautta ja pysyvyyttä. Lapsiasiavaltuutettu on mukana SLP-säätiön hallituksessa.