Hyppää sisältöön

Tiedote, julkaisuvapaa 24.06.2014 klo 6

Lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttila: ”Leikkiikö hallitus alkoholilla?”

Lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttila on huolissaan tulevan pääministeri Alexander Stubbin hallituksen kaavailuista hyllyttää alkoholilain kokonaisuudistus. - Pääministeri Jyrki Kataisen hallitukselle alkoholilain kokonaisuudistus oli tärkeä hanke. Muutama kuukausi sitten hallituksen linjauksessa rakennepoliittisista toimista vielä todettiin, että alkoholin kulutuksen ja haittojen vähentämiseksi hallituksen esitys annetaan vuonna 2014. Nyt uuteen hallitusohjelmaan on kirjattu, että alkoholilain kokonaisuudistus ei valmistu aikaisemmin arvioidussa aikataulussa tällä hallituskaudella, kertaa lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttila.

YK:n lapsen oikeuksien yleissopimuksen täytäntöönpanoa valvova YK:n lapsen oikeuksien komitea on suositellut vuonna 2011, että Suomen valtio tehostaisi toimiaan nuorten alkoholinkäytön vähentämiseksi. - Valitettavasti joudun raportoimaan YK:n lapsen oikeuksien komitealle, että Suomen hallitus lienee hylkäämässä tavoitteet alkoholinkäytön vähentämisestä ja lasten hyvinvoinnin parantamisesta. Alkoholilain kokonaisuudistus oli keskeinen väline vähentää alkoholin kokonaiskulutusta. On erittäin huolestuttavaa, jos hallitus on luopumassa tavoitteesta pienentää terveyseroja väestöryhmien välillä, toteaa Kurttila.

Lapsiasiavaltuutettu toivoo hallituksen esittävän perustelut, miksi sosiaali- ja terveysministeriössä pitkälle valmisteltu alkoholilain kokonaisuudistus hyllytettiin.

Vanhempien viikoittaisessa alkoholinkäytössä ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia viimeisen viiden vuoden aikana. Kuudesluokkalaisista 13 prosenttia ja yhdeksäsluokkalaisista 16 prosenttia kertoo, että perheessä juodaan alkoholia useasti viikossa (Lapsiuhritutkimus 2013, ennakkotiedot). Lapsille vanhempien humalajuominen aiheuttaa yleisimmin perheriitoja, häpeää vanhemmista ja ahdistusta. Ammatillisten oppilaitosten 1. ja 2. vuoden opiskelijoista noin 35 prosenttia juo itsensä vähintään kerran kuussa tosi humalaan, lukiolaisista 20 prosenttia, 8.- ja 9.-luokkalaisista oppilaista 12 prosenttia (THL/Kouluterveyskysely). Alkoholista aiheutuu Suomessa vuosittain välittömiä ja välillisiä kustannuksia 6-7 miljardia euroa.

Lisätietoa:
Lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttila, 050 544 3757