Hyppää sisältöön

LAPSIASIAVALTUUTETTU TYYTYVÄINEN LAPSINÄKÖKULMAN VAHVISTUMISEEN VANKEINHOIDOSSA

Tiedote 26.9.2011
Lapsiasiavaltuutettu on tyytyväinen lapsinäkökulman vahvistumiseen vankeinhoidon tavoitteissa. Rikosseuraamusvirasto aikoo käynnistää lapsi- ja perhetyön linjausten laatimisen ja järjestää henkilöstölle koulutusta lapsinäkökulmasta. Oikeusministeriö haluaa varmistaa lapsiystävällisten tapaamisten kehittämisen. Virasto ja oikeusministeriö kertovat suunnitelmistaan vastauksessaan lapsiasianeuvottelukunnan aloitteeseen.

- Vanhempien vankeuden haittavaikutukset heidän lastensa arkeen tulee minimoida,  korostaa lapsiasiavaltuutettu Maria Kaisa Aula.

Lapsi voi esimerkiksi kokea häpeän tunteita ja epätietoisuutta vanhemman kohtalosta. Häntä voidaan kiusata ja leimata. Perheellä voi olla toimeentulo-ongelmia. Tapaamiset vanhemman kanssa vankilan tiloissa voivat olla epämukavia ja suhteen ylläpitäminen vaikeaa.

Lapsiasianeuvottelukunta ehdotti viime keväänä muun muassa rikosseuraamusvirastolle lapsi- ja perhetyön strategian laatimista, vankiperheiden lapsia koskevan tietopohjan vahvistamista sekä lapsen oikeuksien sisällyttämistä vankeinhoidon henkilöstön koulutukseen. Neuvottelukunta ehdotti myös, että jokaisessa vankilassa olisi lapsiasioiden vastuuhenkilö Ruotsin tapaan.

Rikosseuraamusvirasto kertoo aloittaneensa yhteistyön Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa täydennyskoulutuksen järjestämiseksi lapsi- ja läheisnäkökulmasta rikosseuraamusalan henkilöstölle. Marraskuussa käyttöön otettava uusi, usein vangin kotona toteutuva valvontarangaistus edellyttää niin ikään lisäkoulutusta lasten ja läheisten kanssa toimimisesta. Myös alalle tulevien koulutukseen aiotaan jatkossa tuoda lapsinäkökulmaa.

Lapsiasianeuvottelukunnan esittämää vankien lapsia koskevan tietopohjan kehittämistä selvitetään yhdessä tietosuojavaltuutetun kanssa samalla kun uudistetaan lakia henkilötietojen käsittelystä rangaistusten täytäntöönpanossa. Viraston mukaan myös perhetyön yhdyshenkilöiden vastuita ja tehtävien sisältöä selkiytetään lapsen oikeuksien näkökulman vahvistamiseksi.

Lapsiasiavaltuutettu Maria Kaisa Aula pitää tärkeänä myös suunniteltua yhteistyön tiivistämistä vankeinhoidon sekä kuntien lastensuojelun ja Kriminaalihuollon tukisäätiön kanssa.

- Mikäli lupaukset toteutuvat, saadaan lähivuosina paljon paremmin tietoa siitä, kuinka monen lapsen elämään vanhempien vankeusrangaistus vaikuttaa. Se antaa hyvät eväät palveluiden kehittämiseen, hän toteaa.

Lapsiasianeuvottelukunnan asiantuntijana toiminut Kriminaalihuollon tukisäätiön lapsi- ja perhetyön koordinaattori Tarja Sassi muistuttaa, että lapsiystävällistä ympäristöä voidaan vankiloissa saada aikaan nopeastikin kohentamalla tapaamistiloja esimerkiksi maalaamalla ja tuomalla niihin lapsilähtöistä materiaalia.

Valtioneuvosto on asettanut uuden lapsiasianeuvottelukunnan asiantuntijajäsenineen ajalle 16.9.2011-31.8.2015. Lapsiasiavaltuutetun tukena toimivan neuvottelukunnan ensimmäinen kokous on Helsingissä 27.9.2011. Puheenjohtajana toimii lapsiasiavaltuutettu Maria Kaisa Aula.


Lisätietoja
Lapsiasiavaltuutettu
Maria Kaisa Aula
+358 9 160 73985
+358 50 530 9697
[email protected]