Hyppää sisältöön

LAPSIASIAVALTUUTETTU VAATII PÄIVÄHOIDON RYHMÄKOKOJEN TÄSMENTÄMISTÄ

Tiedote 06/2006 (20.3.2006)


Lapsiasiavaltuutettu Maria Kaisa Aula vaatii, että valtion ensi vuoden talousarviossa on varmistettava päivähoitoon riittävä ja asianmukaisesti koulutettu henkilökunta. - Hallituksen tulee toteuttaa omaan ohjelmaansa kirjatut tavoitteet päivähoidon enimmäisryhmäkokojen määrittelystä sekä lasten palveluiden laadusta ja turvallisuudesta huolehtimisesta, muistuttaa Aula.

Lapsiasiavaltuutetun mukaan nykyinen päivähoitoasetus on liian tulkinnanvarainen siinä, miten asetuksessa määritellyistä lasten ja hoitohenkilöstön suhdeluvuista voidaan tilapäisesti poiketa. Aulan mielestä päivähoitoasetusta on tältä osin tarkennettava. Tarvittavat määrärahat kuntien valtionosuuksiin tulee sisällyttää valtiontalouden kehyksiin vuosille 2007-2011.

Päivähoidon liian suuret lapsiryhmät ovat olleet useiden lapsiasiavaltuutetun toimistoon tulleiden yhteydenottojen aiheena. Sekä lasten vanhemmat että päivähoidon työntekijät ovat olleet huolestuneita päivähoidon laadusta ja lasten turvallisuudesta silloin, kun asetuksen määrittämiä ryhmäkokojen enimmäismääriä tilapäisesti ylitetään esimerkiksi sijaisten puutteen vuoksi. Myös eduskunnan oikeusasiamies on viime marraskuussa antamassaan ratkaisussa pitänyt päivähoitoasetuksen sääntelyä henkilöstömitoituksesta tulkinnanvaraisena.

Lapsiasiavaltuutettu pitää tärkeänä, että ryhmäkokojen täsmentämisen ohella erityistä tukea tarvitsevien lasten palveluiden tasa-arvoa parannetaan ensi vuoden valtion talousarviossa. Lasten tukitoimet vaihtelevat nyt suuresti alueittain. Selvimmin puutetta on erityislastentarhanopettajien palveluista.

Lapsiasiavaltuutettu on lähettänyt kannanoton lasten päivähoidon ryhmäkokojen sääntelyn täsmentämisestä ja erityistä tukea tarvitsevien lasten palveluista ministereille sekä eduskuntaan. Valtiontalouden tulevia kehyksiä käsitellään hallituksessa tiistaina 21.3. ja eduskunnassa lähiviikkoina.