Hyppää sisältöön

Mediatiedote 07.04.2014

Lapsiasiavaltuutettu vaatii turvapaikanhakijalasten säilöönoton kieltämistä

Lapsiasiavaltuutettu Maria Kaisa Aula vaatii hallitusta pysymään tavoitteessaan turvapaikanhakijalasten säilöönoton kieltämisestä. Lapsiasiavaltuutettu antoi äskettäin sisäministeriölle lausunnon säilöönottoa koskevan lakiehdotuksen uusimmasta versiosta.

– Esitys ei toteuta Kataisen hallitusohjelmaan 2011 kirjattua tavoitetta yksin tulevien turvapaikanhakijalasten säilöönoton kieltämisestä, lapsiasiavaltuutettu Maria Kaisa Aula huomauttaa.

Lähinnä esitys rajaa säilöönoton edellytyksiä sekä poistaa mahdollisuuden sijoittaa lapsia poliisin tai rajavartiolaitoksen pidätystiloihin eli ns. putkaan. Lapset sijoitettaisiin aina erilliseen säilöönottokeskukseen. Joutsenon uuden säilöönottokeskuksen käyttöönotto parantaisi toki lasten ja lapsiperheiden oloja säilöönoton aikana, mutta kokonaan yksin tulevienkaan lasten säilöönotosta ei lausunnolla olleen ehdotuksen mukaan luovuttaisi.

Yksin maahan tulleet alaikäiset voitaisiin esityksen mukaan ottaa säilöön sen jälkeen, kun he ovat saaneet kielteisen päätöksen turvapaikkahakemukseen.

– Tämä on ristiriidassa Suomen hyväksymien Euroopan neuvoston lapsiystävällisen oikeuden suuntaviivojen kanssa. Niiden mukaan ilman huoltajaa olevia, esimerkiksi turvapaikkaa hakevia ja vanhemmistaan eroon joutuneita alaikäisiä ei saisi ottaa säilöön yksinomaan sillä perusteella, että heillä ei ole oleskeluoikeutta, Maria Kaisa Aula muistuttaa.

Lakiesitys mahdollistaa lisäksi lasten säilöönoton yhdessä vanhempiensa kanssa.

– Lasta ja lapsiperheitä ei tulisi ottaa säilöön missään tilanteessa, vaan heidän kohdallaan olisi aina käytettävä vaihtoehtoisia turvaamistoimenpiteitä. Näiden mahdollisuudet eivät lakiehdotuksessa tule esille, Maria Kaisa Aula toteaa.

Lapsen etu arvioitava aina säilöönottotilanteessa

Mikäli lakiluonnos etenee nyt esitetyillä linjauksilla eduskuntaan, tulisi sosiaaliviranomaisten aina pystyä tapaamaan lapsi sekä antamaan lausunto lapsen edun mukaisesta ratkaisusta säilöönottotilanteessa. Tämä koskee myös perheen kanssa säilöön otettavia lapsia.

– Nyt ehdotuksessa sosiaaliviranomaisten rooli on jopa heikompi kuin voimassa olevassa laissa. Heidän kuulemistaan ei edellytetä ennen lapsen säilöönottoa. Lapsen itsensä kuulemista ennen päätöksentekoa ei ole annettu selkeästi minkään viranomaisen tehtäväksi. Sosiaaliviranomaisen tulisi aina tavata lapsi ja tutustua olosuhteisiin. Säännös ei nyt myöskään edellytä sosiaaliviranomaista arvioimaan tilanteen lapsen edun mukaisuutta, Maria Kaisa Aula ihmettelee.

Lapsiasiavaltuutettu pitää välttämättömänä säilöönottoyksikön ja lastensuojelun tiivistä yhteistyötä koko sen ajan, kun lapsen säilöönottoa valmistellaan ja lapsi on säilöön otettuna. Näin tulee toimia myös vanhempiensa kanssa säilöön otettujen lasten osalta.

– Tässä tulee toimia vastaavalla tavalla kuin silloin, jos vanhempi on vankilassa lapsen kanssa. Yhteistyöllä on pyrittävä jo ennalta ehkäisemään lapselle säilöönotosta aiheutuvat haitat, lapsiasiavaltuutettu Maria Kaisa Aula korostaa.

Lapsiasiavaltuutettu ja lapsiasianeuvottelukunta ovat jo aiemmin ehdottaneet, että yksin tulevien alaikäisten turvapaikanhakijoiden vastaanotossa tulee tiivistää yhteistyötä lastensuojeluviranomaisten kanssa ja mieluiten siirtää yksin tulevien turvapaikanhakijalasten palvelut kokonaan lastensuojelun piiriin.

Lausunto ulkomaalaislain muutoksesta (1.4.2014)
Lapsiasianeuvottelukunnan kannanotto yksin maahan tulevien turvapaikanhakijalasten vastaanoton kehittämisestä (11.3.2010)

Lisätietoja

Lapsiasiavaltuutettu
Maria Kaisa Aula
Puh. 02951 63414
[email protected]