Hyppää sisältöön

LAPSIASIAVALTUUTETTU VAATII VALTIOTA JA KUNTIA VÄLTTÄMÄÄN EDELLISEN LAMAN VIRHEITÄ


Tiedote 19/2009
13.8.2009

Lapsiasiavaltuutettu Maria Kaisa Aula vaatii valtion ja kuntien päättäjiä välttämään lasten ja perheiden palveluissa edellisen laman virheitä.

Lastensuojelutoimien ja mielenterveyspalveluiden tarve Suomessa on kasvanut 2000-luvulle saakka niiden leikkausten vuoksi, joita lasten ja perheiden ehkäiseviin palveluihin ja varhaiseen tukeen tehtiin 1990-luvun laman yhteydessä. "Silloin lasten ja perheen etu jäi valtion ja kuntien talousahdingossa liian vähälle huomiolle valitettavin seurauksin. Lopputulos on tullut kalliiksi myös veronmaksajille", Aula toteaa.

Lähtökohdat lapsen edun kannalta kestäviin päätöksiin ovat Maria Kaisa Aulan mukaan nyt paremmat kuin edellisen laman aikana. Valtio on määritellyt lastensuojelun, neuvolan ja kouluterveydenhuollon laatua sitovin normein. "Myös lapsen oikeuksista ja lapsinäkökulmasta ollaan nyt paremmin tietoisia niin päättäjien keskuudessa kuin yhteiskunnassa yleensä. Moni kunta laatii parhaillaan lain mukaisia lasten hyvinvointisuunnitelmia", Maria Kaisa Aula toteaa.

Lapsiasiavaltuutettu pitää kuitenkin kuntien tilannetta vakavana. "Lasten palveluiden eriarvoisuus kuntien välillä on jo nyt suurin puute lapsen oikeuksien toteutumisessa Suomessa.  Esimerkiksi lomautukset lasten palveluissa ovat hyvin haitallisia.  Valtion talousarviovalmistelussa tulee yhdessä kuntien kanssa hakea keinoja edellisen laman virheiden välttämiseen", Maria Kaisa Aula korostaa.

Parhaillaan vietetään YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen 20 -vuotisjuhlavuotta. Suomen eduskunta sitoutui sopimukseen vuonna 1991.  "Lapsen hyvä elämä merkitsee suojelua ja huolenpitoa sekä oikeutta osallistua ja tulla kuulluksi. Toivon, että nykyistä lamaa ei jouduta tulevaisuudessa muistelemaan takapakkina lasten oikeuksissa. Sen ratkaisee jokainen päättäjä omilla tekemisillään", Maria Kaisa Aula muistuttaa.

Lasten oikeuksien toteutumista ja YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen 20-vuotista taivalta käsitellään lapsiasiavaltuutetun vuoden 2009 vuosikirjassa. Lapsiasiavaltuutetun ohella puheenvuoron haastatteluissa saavat useat alan asiantuntijat ja vaikuttajat. Lapsiasiavaltuutettu luovutti vuosikirjan peruspalveluministeri Paula Risikolle tänään torstaina Helsingissä.  Vuosikirja jaetaan valtion ja kuntien päättäjille.

Vuosikirjassa raportoidaan myös lapsiasiavaltuutetun toiminnasta vuonna 2008. Lasten mielipiteiden kuulemisen ja heidän osallistumisensa edistäminen olivat toiminnassa keskeisellä sijalla. Erityisesti esillä oli saamelais- ja romanilasten hyvinvointi. Vaikuttamistyön kohteena olivat aiempaa vahvemmin kuntien päättäjät.

Lapsiasiavaltuutetun tulee lain mukaan antaa vuosittain valtioneuvostolle kertomus toiminnastaan ja arvioida samalla lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja oikeuksien toteutumista Suomessa. Lapsiasiavaltuutetun vuosikirja 2009 on julkaistu kokonaisuudessaan lapsiasiavaltuutetun verkkosivuilla www.lapsiasia.fi.

Kaksi vuosikymmentä lapsen oikeuksia Suomessa. Lapsiasiavaltuutetun vuosikirja 2009. Helsinki 2009. Lapsiasiavaltuutetun toimiston julkaisuja 2009:1.

Painetun vuosikirjan tilaukset: [email protected] tai (09) 160 73986 osastosihteeri Pirkko-Liisa Rautio.

Lisätietoja:
Lapsiasiavaltuutettu Maria Kaisa Aula
[email protected]