Lapsiasiavaltuutettu: Varhaiskasvatusoikeus palautettava koko maahan tai alle kouluikäisten lasten vanhemmat aktiivimallista pois

Tiedote 5.1.2018

Lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttila esittää lasten subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden palauttamista Suomeen.

– Vuonna 2016 voimaan astunut varhaiskasvatusoikeuden rajaus 20 tuntiin viikossa on ollut virhe. Tuoreimpana ongelmana on tullut esille työttömänä lasten kanssa kotona olevien vanhempien mahdollisuus työn vastaanottamiseen. Monella pienten lasten vanhemmalla on työhalua, mutta nopeasti mahdollistuvien ja lyhytkestoisten työtilaisuuksien vastaanottaminen on vaikeaa lapsen varhaiskasvatusoikeuden ollessa rajattu vanhemman työttömyydestä johtuen. Työttömyysturvan aktiivimalli rankaisee vanhempia lisäten köyhyyttä. Aktiivimallista päätettäessä ei otettu huomioon lasten varhaiskasvatuspalveluiden järjestämistä. Nykyisin äkillisestä työllistymisestä johtuen kunnalla on kaksi viikkoa aikaa varhaiskasvatuspaikan järjestämiseen hakemuksen jättöpäivästä laskien. Aktiivimallin voimassa ollessa tämä kahden viikon odotusaika on liian pitkä, Kurttila toteaa.

Toisena vaihtoehtona lapsiasiavaltuutettu esittää alle kouluikäisten lasten vanhempien rajaamista pois työttömyysturvan aktiivimallista.

– Pieniä lapsia ei voi jättää yksin kotiin vanhemman lähtiessä töihin. Tämän ei pitäisi olla kenellekään epäselvää. Jos yhteiskunta ei pysty järjestämään tarvittavia varhaiskasvatuspalveluita joustavasti, silloin työttömiä vanhempia ei voi rangaista aktiivimallin mukaisesti lapsen hoitamisesta kotona, Kurttila pohtii.

Lapsiasiavaltuutettu pitää huolestuttavana, että jälleen kerran hallituksen lainvalmistelussa lapsivaikutusten arviointi jätettiin tekemättä.

– Mikäli poliittiset päättäjät eivät ota lainvalmistelussa vaikutusarviointia tosissaan, olemme kierteessä, jossa osan lapsista kasvu- ja elinolosuhteet heikentyvät yhteiskunnan päätöksissä. Samaan aikaan erinäiset hankkeet on kyllästettyjä puheella muun muassa työn ja perhe-elämän yhteensovittamisesta, Kurttila päättää.

Lisätietoja:
Tuomas Kurttila
lapsiasiavaltuutettu
p. 050 5443757
[email protected]