Hyppää sisältöön

LAPSIASIAVALTUUTETTU VETOAA MINISTEREIHIN ALKOHOLIMAINONNAN RAJOITTAMISEKSI

Tiedote 01/2006 (19.1.2006)


Lapsiasiavaltuutettu Maria Kaisa Aula kannattaa alkoholimainonnan rajoittamista pelkän tuotetiedon antamiseen ja ns. elämäntyylimainonnan kieltämistä. Lisäksi hän esittää harkittavaksi alkoholin tv- ja elokuvamainonnan kieltämistä kokonaan.

Kansainväliset tutkimukset osoittavat, että alkoholin elämäntyylimainonta vaikuttaa erityisesti lapsiin ja nuoriin. Mainonta muokkaa heidän asenteitaan alkoholinkäytölle suopeiksi sekä rajoittaa päihdevalistuksen tehoa. hän perustelee kannanotossaan.

Lapsiasiavaltuutettu lähetti kannanottonsa valtioneuvoston alkoholipoliittiselle ministerityöryhmälle, joka aloittaa työnsä perjantaina 20. tammikuuta. Ministerityöryhmä arvioi, mihin toimenpiteisiin hallituksen tulisi ryhtyä vuoden 2004 alkoholin veroalennuksen aiheuttamien haittavaikutusten lieventämiseksi.

Lapset ja nuoret käyttävät enimmäkseen juuri mietoja alkoholijuomia, joiden mainonta Suomessa on sallittua. Mainonnan sisällölle on asetettu rajoituksia, joilla pyritään estämään niiden kohdentaminen lapsiin ja nuoriin. Rajoitukset ovat kuitenkin niin monitulkintaisia, ettei niillä ole ollut toivottua vaikutusta. EU-maista esimerkiksi Ranskassa mainoksen sisältö on rajattu pelkästään tuotetiedon antamiseen. Alkoholin televisiomainonta on kokonaan kielletty esimerkiksi Ruotsissa.

Lapsiasiavaltuutettu pitää tärkeänä, että ministerityöryhmä painottaa työssään keinoja, joilla ehkäistään lisääntyneen alkoholinkäytön lapsille aiheuttamia terveyshaittoja sekä syrjäytymisriskiä. Lapsia ja nuoria suojellaan alkoholinkäytön haitoilta käyttämällä monipuolista keinovalikoimaa, joilla vaikutetaan sekä lasten itsensä että heidän vanhempiensa alkoholinkäyttöön. Tällä perusteella lapsiasiavaltuutettu kannattaa myös alkoholiverotuksen hallittua nostamista, alkoholimyynnin ikärajojen tehokasta valvontaa, alkoholin vähittäismyynnin monopolin säilyttämistä Alkolla sekä alkoholipakkauksiin painettavia varoitusmerkintöjä.

Lasten suojeleminen alkoholinkäytön haittavaikutuksilta on aikuisten velvollisuus. Myös YK:n lapsen oikeuksien komitea suositteli viime syksynä Suomelle vahvempia toimia lasten alkoholinkäytön ja siitä aiheutuvien terveyshaittojen vähentämiseksi.

Lapsen oikeuksien sopimus velvoittaa jäsenvaltiota ottamaan lapsen edun huomioon kaikessa yhteiskuntapoliittisessa päätöksenteossa. Tämä koskee myös alkoholipolitiikkaa, jossa lapsen etu on voitava asettaa myös alkoholiteollisuuden, kaupan, mainonnan ja muun viestintäalan kaupallisten etujen edelle, lapsiasiavaltuutettu perustelee.

Lisätietoja lapsiasiavaltuutettu Maria Kaisa Aula, puh. (09) 160 73985 tai [email protected] Koko kannanotto on saatavissa Pirkko-Liisa Rautiolta [email protected]