Lapsiasiavaltuutettu: Vetoan eduskuntaan neuvolatoiminnan kunnioittamiseksi

Lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttila on lähettänyt tänään jokaiselle Suomen kansanedustajalle kirjeen eduskunnan käsiteltävänä olevaan hallituksen esitykseen asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa liittyen.

Kirjeessä lapsiasiavaltuutettu tuo esille useita riskejä, joita liittyy hallituksen esityksessä mahdollistettaviin neuvolatoiminnan asiakasseteleihin.

– Vetoan eduskuntaan ja teihin kansanedustajiin, että te säätäessänne asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa rajaatte neuvolapalvelut maakunnan liikelaitoksen toiminnaksi, eikä asiakassetelin käyttöä avata neuvolatoimintaan, lapsiasiavaltuutettu kirjoittaa kirjeessään.

Hallituksen esityksen mukaan maakunta voi päättää asiakassetelin käyttöönotosta neuvolapalveluissa ja tehdä asiasta hallintopäätöksen, jossa se päättää antaa setelin kaikille tai joillekin. Valinnanvapauden rajauksissa ei ole mainittu neuvolapalveluja.

Lapsiasiavaltuutettu toteaa kansanedustajille lähettämässään kirjeessä seuraavat riskit neuvolatoiminnan asiakasseteleihin liittyen:
  • Väestön yhdenvertaisuus neuvolapalvelujen saannissa ja laadussa kärsii.
  • Erilaisia neuvolapalveluja ja asiakassetelin mahdollistamia yksityisen tahon käytäntöjä syntyy eri puolella maata – palvelujen jatkuvuus ja tuttuus häviää, luottamuksellinen asiakassuhde kärsii.
  • Terveyden edistäminen jää kapea-alaisemmaksi.
  • Monialainen yhteistyö ja tiedonkulku vaikeutuvat, kun toimijoita on useita, yhteistyö esimerkiksi kuntien varhaiskasvatukseen monimutkaistuu ja vie enemmän aikaa.
  • Neuvolapalveluja käyttämättömien tuen tarvetta ei pystytä tunnistamaan, kuten terveydenhuoltolaki (1326/2010) edellyttää.
  • Yksityinen taho ei välttämättä ota perheen kanssa puheeksi vaikeita asioita, kun pelätään, että asiakassuhde katkeaa.
  • Riski kustannusten kasvuun on merkittävä.
Lisätietoa:
Tuomas Kurttila
lapsiasiavaltuutettu
p. 050 544 3757

Kirjoitus aiheesta THL:n blogissa