Verkkouutinen 17.01.2013

Lapsiasiavaltuutettu yhä sijaissynnytysten täyskiellon kannalla

Oikeusministeriössä on pohdittu sijaissynnytysten sääntelyä Suomessa. Asia on noussut myös julkiseen keskusteluun. Lapsiasiavaltuutettu pitää nykytiedon valossa sijaissynnytyksen täyskiellon jatkamista parhaana vaihtoehtona.

Keinohedelmöitykseen perustuva sijaissynnytys on Suomessa kielletty vuodesta 2007. Täyskielto on voimassa myös muissa pohjoismaissa. OM:n arviomuistiossa esitetään kolme vaihtoehtoa sijaissynnytysjärjestelyjen sääntelyvaihtoehdoiksi.

Vaihtoehtoina muistiossa ovat keinohedelmöitykseen perustuvan sijaissynnytyksen täyskiellon jatkaminen sekä ei-kaupallisen sijaissynnytyksen salliminen rajoituksetta tai yksittäisissä tilanteissa.

Jotta täyskielto perustellusti voitaisiin kumota edes yksittäisissä tilanteissa tarvitaan huomattavasti enemmän tutkimusta ja arviointia siitä, miten sijaissynnytysjärjestelyt voitaisiin toteuttaa niin, että turvataan lapsen hyvinvointi ja oikeudet, todetaan lapsiasiavaltuutetun lausunnossa ministeriön muistiosta.

– Jos oikeusministeriö päätyy ehdottamaan ei-kaupallisen sijaissynnytyksen sallimista yksittäisissä tilanteissa, on ehdottoman tärkeää luoda sijaissynnytyksen järjestelyille lapsen edun mukaiset tarkat kriteerit ja hyvä tukijärjestelmä, sanoo lapsiasiavaltuutettu Maria Kaisa Aula.

– Huomiota tulee kiinnittää myös sijaissynnyttäjänä toimivan äidin perheeseen kuuluvien lasten tilanteeseen ja hyvinvointiin, hän korostaa.

Lapsiasiavaltuutettu vastustaa jyrkästi ei-kaupallisen sijaissynnytyksen sallimista rajoituksetta, koska se vaikeuttaisi toiminnan valvontaa. Lapsiasiavaltuutettu pitää erityisen tärkeänä estää lainsäädännöllä pienikin mahdollisuus siihen, että riski lapsikauppaan tai sen kaltaiseen toimintaan kasvaisi.

 

Lapsiasiavaltuutetun lausunto sijaissynnytysjärjestelyistä >> Oikeusministeriön arviomuistio sijaissynnytysjärjestelyistä. Oikeusministeriön selvityksiä ja ohjeita 52/2012 (pdf) >>
Oikeusministeriön kooste lausunnoista arviomuistioon sijaissynnytysjärjestelyistä >>