Hyppää sisältöön

Lapsiasiavaltuutettu: Yksin maahan tulleiden lasten edustajatoiminnassa vakavia ongelmia

Tiedote 16.6.2016
Julkaisuvapaa 17.6.2016 klo 13:30

Lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttila antaa oma-aloitteisen arvion valtioneuvostolle yksin maahan tulleiden turvapaikkaa hakevien lasten oikeuksien ja hyvinvoinnin toteutumisesta. Arvion ottaa perjantaina 17.6.2016 vastaan sisäministeri Petteri Orpo.

Lapsiasiavaltuutettu käsittelee arviossaan yksin maahan tulleiden lasten edustajatoimintaa, asumisjärjestelyjä, niin sanotun perhemajoituksen mahdollistamista, palveluiden järjestämistä, alaikäisten avioliittoja ja haitallisten perinteisten tapojen vähentämistä sekä perheenyhdistämisiä.

Yksin maahan tulleelle alaikäiselle turvapaikanhakijalle on määrättävä edustaja (laki kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta sekä ihmiskaupan uhrin tunnistamisesta ja auttamisesta 746/2011, 39 §). Edustajan tehtävänä on valvoa lapsen edun toteutumista.

Lapsiasiavaltuutetun arvion mukaan edustajia ei ole riittävästi saatavilla. Yhdellä edustajalla voi olla kymmeniä edustettavia. Edustajilla ei ole riittävästi aikaa tavata edustamiaan lapsia.

– Yksin maahan tulleet lapset ovat erityisen haavoittuvassa asemassa. Edustajia on liian vähän ja heidän tasonsa vaihtelee suuresti. Osalla lapsista edustajaa ei käytännössä ole, vaikka muodollisesti tämä onkin tuomioistuimen päätöksellä määrätty, Kurttila toteaa.

– Pidän myös vakavina ongelmia, jotka liittyvät muun muassa asumisjärjestelyihin. Yksin maahan tulleille alaikäisille ei kaikissa tapauksissa oleskeluluvan saamisen jälkeen ole järjestynyt vakinaista asuntoa kunnasta. Käytännössä nämä yksin maahan tulleet alaikäiset ovat suuressa riskissä syrjäytyä, jäädä vaille tarvitsemiaan palveluita ja koulutuspaikkaa. Kuntien tulee huolehtia kunnassa ilmenevän tarpeen mukaisesti siitä, että asuntoja on nuorille riittävästi ja että ne olisivat mahdollisimman pysyviä. Koulutuspalvelut ovat järjestyneet kunnissa laadukkaasti. Muun muassa valmistavien luokkien opettajat ansaitsevat erityisen kiitoksen työstään, Kurttila huomauttaa.

Lapsiasiavaltuutetun näkemyksen mukaan edustajien määrää tulisi lisätä vastaamaan paremmin yksin maahan tulleiden lasten määrää. Edustajien osaamiseen ja koulutukseen on kiinnitettävä erityistä huomiota. Lapsiasiavaltuutettu esittää, että Valtiontalouden tarkastusvirasto arvioisi edustajatoiminnan järjestämisen.

Lue lapsiasiavaltuutetun arviolausunto täältä.

Lisätietoa:

Tuomas Kurttila
lapsiasiavaltuutettu
p. 050 544 3757