Hyppää sisältöön

LAPSIASIAVALTUUTETUN JOHTOPÄÄTÖKSET VUONNA 2011 SAAPUNEISTA KANSALAISTEN YHTEYDENOTOISTA


3.4.2012

1.     Tarvitaan enemmän yleistä, kaikki kuntalaiset tavoittavaa tiedottamista kunnan palveluista. Erityisesti tulisi parantaa henkilökohtaista neuvontaa, kuten palveluohjausta. Tämän ohella tulee varmistaa työntekijöiden tavoitettavuus. Esimerkiksi akuuteissa erotilanteissa voi olla vaikea tavoittaa kunnan lastenvalvojaa.

2.     Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaat tarvitsevat enemmän tietoa omassa asiassaan. Vanhemmat kokevat usein, etteivät ole tulleet kuulluiksi tai eivät ole saaneet riittävästi informaatiota. Erityisesti lastensuojelun asiakkaiden kohdalla ilmenee, että he eivät tiedä miten heidän asiansa etenee, mikä merkitys eri toimintavaihtoehdoilla ja toimenpiteillä on, mitkä ovat asiakkaan oikeudet ja oikeusturvakeinot.

3.     Lasten ja perheiden asioissa tulee kehittää oikeusturvaneuvontaa. Tämä tarve nousee esille erityisesti sosiaalihuollon palveluiden ja koulutoimen osalta. Vanhemmilla on epätietoisuutta siitä, mihin voi olla yhteydessä, kun he kokevat itsensä tai lapsensa joutuneen epäasiallisen kohtelun tai oikeudenloukkauksen kohteeksi.

4.     Sosiaali- ja potilasasiamiesten tulee parantaa tiedottamista omasta toiminnastaan, asiakkaiden ja potilaiden oikeuksista ja oikeusturvakeinoista.

5.     Aluehallintovirastojen tulee enemmän tiedottaa omasta toiminnastaan ja käytettävissä olevista oikeusturvakeinoista.

6.     Lasten harrastustoiminta ei saa olla liikaa taloudellisten seikkojen ohjaamaa. Lapsilla tulee olla mahdollisuus harrastaa vapaasti ja omilla ehdoillaan. Harrastuksissa lapsia tulee kohdella yhdenvertaisesti. Myös vammaisten lasten oikeudesta harrastuksiin tulee kunnissa huolehtia.