Lapsiasiavaltuutetun lausunto alkoholirikoksia koskevien säännösten uudistamisesta

Lapsiasiavaltuutetun lausunto eduskunnan lakivaliokunnalle: HE 84/2008 vp alkoholirikoksia koskevien säännösten uudistamisesta (3.12.2008)

Lue lausunto