Lapsiasiavaltuutetun lausunto eduskunnan sivistysvaliokunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi (audiovisuaalisten mediapalvelujen tarjoamista koskevan direktiivin muuttaminen)

19.10.2016   Lausunto (pdf)