Lapsiasiavaltuutetun lausunto eduskunnan sivistysvaliokunnalle; HE 34/2019 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi varhaiskasvatuslain ja lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain muuttamisesta 21.11.2019 Lausunto (pdf)