Lapsiasiavaltuutetun lausunto eduskunnan sivistysvaliokunnalle lakialoitteesta LA 81/2016 vp laiksi perusopetuslain 6 §:n muuttamisesta 29.11.2017 Lausunto (pdf)