Lapsiasiavaltuutetun lausunto hallintovaliokunnalle hallituksen esityksestä eduskunnalle ulkomaalaislain muuttamisesta (HE 43/2016 vp, perheenyhdistämisen kriteerien tiukentaminen) 31.5.2016 Lausunto (pdf)