Lapsiasiavaltuutetun lausunto hallituksen esitysluonnoksesta aamu- ja iltapäivätoiminnan maksujen korottamiseksi

Lausunto