Lapsiasiavaltuutetun lausunto lastensuojelun haasteista, kehittämishankkeista ja resurssien riittävyydestä liittyen hallituksen esitykseen Eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2017 (HE 134/2016 vp) 25.10.2016   Lausunto (pdf)