Lapsiasiavaltuutetun lausunto oikeusministeriölle lapsenhuoltolain uudistamista koskevasta työryhmän mietinnöstä

1.12.2017 Lausunto (pdf)