Lapsiasiavaltuutetun lausunto oikeusministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi lastensuojelulain 92 §:n muuttamisesta

30.8.2016   Lausunto (pdf)