Lapsiasiavaltuutetun lausunto oikeusministeriölle työryhmän mietinnöstä ”Rikoksen uhrien tiedonsaannin edistäminen”

31.8.2016 Lausunto (pdf)