Lapsiasiavaltuutetun lausunto sisäministeriölle Pelastustoimen onnettomuuksien ehkäisyn toimintaohjelmaluonnoksesta

30.9.2019 Lausunto (pdf)