Lapsiasiavaltuutetun lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laeiksi varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista sekä varhaiskasvatuslain 13 §:n ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain muuttamisesta (HE 205/2016 vp)
22.11.2016 Lausunto (pdf)