Lapsiasiavaltuutetun lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle hallituksen esitysluonnoksesta turvakotilaiksi

27.4.2017 Lausunto (pdf)