Lapsiasiavaltuutetun lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi ihmisen elimien, kudoksien ja solujen lääketieteellisestä käytöstä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

3.4.2019 Lausunto (pdf)