Lapsiasiavaltuutetun lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle; Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain muuttamisesta

1.4.2020 Lausunto (pdf)