Lapsiasiavaltuutetun lausunto ulkoministeriölle valtioneuvoston ihmisoikeusselonteosta

25.6.2020 Lausunto (pdf)