Lapsiasiavaltuutetun lausunto ulkoministeriölle YK:n taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskeva kansainvälisen yleissopimuksen Suomen seitsemännen määräaikaisraportin laatimista varten

18.9.2019 Lausunto (pdf)