Lapsiasiavaltuutetun toimisto: ”Ei väärinkäytöksiä”

Lapsiasiavaltuutetun toimisto on saanut perjantaina oikeusministeriöltä valmistuneen tarkastusraportin luonnoksen. Suoritettu tarkastus on koskenut lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttilan vuoden 2018 taksilaskuja, taksinkäytön syitä sekä työtehtäviä tai tehtäviä, joihin taksin käyttö liittyy sekä perustetta muun kuin julkisen tai edullisemman kulkuneuvon valinnalle. Oikeusministeriö toteaa, että ”Kurttilan antamien tietojen pohjalta tehdyssä selvityksessä ei tullut esiin väärinkäytöksiä”.– Oikeusministeriö on toiminut esimerkillisen ripeästi ja ammattitaidolla, mikä on ollut välttämätöntä asian saaman laajan julkisuuden takia. Oikeusministeriö on nyt todennut, ettei väärinkäytöksiä ole. Tämä oli odotettavissa. Työ määrää tahdin. Työsuojelun toimintaohjelmaan lisäämme kuitenkin kohdan matkustamisen kustannustehokkuudesta. Siihen oikeusministeriön tarkastusraportti antaa mielestäni aihetta, lapsiasiavaltuutettu Kurttila arvioi.

Lapsiasiavaltuutettu pitää tärkeänä, että oikeusministeriö julkistaa tarkastusraportin ensitilassa.

Lapsiasiavaltuutetun toimisto tekee jatkossakin matkustamisen suunnittelussa vaihtoehtoiskustannusten laskemista.