Lapsiasiavaltuutetun toimisto: ”Lapsiasiavaltuutetulle ensimmäistä kertaa yli tuhat yhteydenottoa vuodessa – suurimpana yhteydenoton syynä lastensuojelu”

Lapsiasiavaltuutetun toimistoon tuli vuonna 2018 yhteensä 1103 yhteydenottoa asioissa, joissa kansalaiset halusivat välittää lapsiasiavaltuutetulle kokemuksia ja kysymyksiä lasten oikeuksiin ja hyvinvointiin liittyen.
Eniten yhteydenottoja lapsiasiavaltuutettu sai lastensuojelusta (238), perusopetuksesta ja toisen asteen koulutuksesta (194) sekä lasten elatusta, huoltoa ja tapaamisoikeuksia koskien (148).

Lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttila vaatii seuraavalta hallitukselta määrätietoista kansallista kehittämistyötä lastensuojelun tilan parantamiseksi. Viime vuosina tehtyjen lainsäädäntömuutosten vaikutukset on arvioitava. Lastensuojelun valvonnalle ja kansalliselle kehittämistyölle on saatava vahva kansallinen ohjaus ja annettava tarpeelliset resurssit. Kuntien lastensuojelun henkilöstölle on säädettävä minimimitoitus. Nykyisellään lastensuojelussa sosiaalityöntekijöillä ei ole riittävästi aikaa kuunnella ja tavata lasta sekä ymmärtää lapsen ja hänen läheistensä tarpeita. Lapsiasiavaltuutetulle tulleissa yhteydenotoissa nousee muun muassa esille lapsen läheisverkoston kartoittamisen ongelmat lapsen sijoitusta suunniteltaessa. Lapsen läheisverkoston kartoittamisella pyritään siihen, että lapselle läheisille ihmisille annettaisiin mahdollisuus ottaa lapsi luokseen asumaan tai vähintäänkin olla lapsen tukena sijoituksen aikana.

Lapsiasiavaltuutetun toimisto antaa kansalaisten yhteydenotoissa yleisen tason neuvontaa sekä opastaa, mihin viranomaiseen olla yhteydessä. Lapsiasiavaltuutetulle ei ole toimivaltaa yksittäisen lapsen asiassa. Yhteydenottoja hyödynnetään lapsiasiavaltuutetun lakisääteisessä lapsen oikeuksien arviointi- ja edistämistyössä.

Lisätietoa: Tuomas Kurttila
lapsiasiavaltuutettu
p. 050 544 3757

Anssi Pirttijärvi
ylitarkastaja
Lapsiasiavaltuutetun toimisto
p. 0295 666 856