Lapsiasiavaltuutetun toimisto: Lapsiasiavaltuutetulle korkea tunnustus Puolasta

Lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttilalle (HTM, TM, 40) on myönnetty lapsen oikeuksien puolustajien kunniamitali tunnustuksena lasten koulutuksellisen tasa-arvon edistämisestä ja huomion kiinnittämisestä pienimpien lasten osallisuuteen.Kunniamitali on perustettu Puolan tasavallan presidentin toimesta vuonna 2013 (the Medal of Honour for Children’s Rights Protection – INFANTIS DIGNITIS DEFENSORI).

–Tunnustus lämmittää ja rohkaisee, annan sille korkean arvon. Tunnustus on myös kiitos toimistoni ja koko henkilökuntani työlle. Se, mitä me täällä Suomessa teemme, kaikuu koko Eurooppaan. Yhteiskunnan ja jokaisen kansalaisen on lujemmin ja vahvemmin nähtävä, että heikentyvät oppimistulokset ja eriarvoistuminen ovat pysäytettävissä, lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttila totesi kunniamitalin vastaanottaessaan.

Kunniamitalilla kunnioitetaan puolalaisen lastenlääkäri, pedagogi  Janusz Korczakin elämäntyötä.