Hyppää sisältöön

LAPSIASIAVALTUUTETUN TOIMISTO SELVITTÄÄ LASTEN JA NUORTEN MIELIPITEITÄ OMASTA HYVINVOINNISTA


Tiedote 14/2006 (21.9.2006)
Lapsiasiavaltuutetun toimisto selvittää tänä syksynä 1--9. luokkalaisten lasten ja nuorten mielipiteitä ja kokemuksia omasta hyvinvoinnistaan. Kysely on lapsiasiavaltuutetun ensimmäinen laaja lasten ja nuorten mielipiteiden kartoitus.

Yhteydenpito lapsiin ja nuoriin on yksi lapsiasiavaltuutetun laissa määritellyistä perustehtävistä.

Kartoitus tehdään yhteistyössä opetusministeriön Osallistuva oppilas - yhteisöllinen koulu -hankkeen perusasteen oppilaitosten kanssa noin 80 paikkakunnalla ympäri Suomea. Tiedot kerätään oppilaskunnan hallituksissa käytävällä keskustelulla, jossa lapset ja nuoret ottavat kantaa kouluhyvinvointia, kunnan tarjoamia palveluita, turvallisuutta ja pelkoja sekä vaikuttamismahdollisuuksia koskeviin kysymyksiin.

Kartoitus on osa lapsiasiavaltuutetun Lapsinäkökulma hallitusohjelmaan -hanketta, jonka tavoitteena on vaikuttaa seuraavan eduskunnan ja hallituksen työhön lapsinäkökulman vahvistamiseksi. Lapsiasiavaltuutettu toimittaakin kyselyn tulokset päätöksentekijöille tiedoksi.

Kyselyn raportti julkaistaan vuoden loppuun mennessä lapsiasiavaltuutetun verkkosivuilla.