Lapsiasiavaltuutetun toimisto: Tapaamiset ja vierailut ovat olennainen osa lapsiasiavaltuutetun työtä

Lapsiasiavaltuutetun toimiston työsuojelun toimintaohjelman mukaisesti työmatkoilla käytetään sujuvinta ja vähiten työntekijää kuormittavaa matkustustapaa. Toimiston matkustuskäytänteissä on kiinnitetty erityistä huomiota työn kuormittavuuden minimoimiseen ja työajan maksimointiin.

 

Lapsiasiavaltuutettu on käytettävissä kaikkialle Suomeen. Vuonna 2018 lapsiasiavaltuutettu on tehnyt marraskuun loppuun mennessä 49 virkamatkaa. Määrä vastaa hänen kautensa muitakin vuosia. Lapsiasiavaltuutettu vierailee toimintasuunnitelman mukaisesti muun muassa kouluissa, päiväkodeissa ja lastensuojeluyksiköissä, käyttää puheenvuoroja sekä pitää esitelmiä ja luentoja, joita on vuosittain yhteensä noin 150. Hän ei nosta esityksistään ja luennoistaan palkkioita. Hän ei käytä työssään omaa autoa. Lapsiasiavaltuutetun toiminta-alueena on koko maa. Lapsiasiavaltuutetun toimisto on Jyväskylässä.

 

– Teen tätä työtä ihmisten keskuudessa, en norsunluutorneissa. Olen siellä, missä lapset, vanhemmat, isovanhemmat ja arjen ammattilaiset ovat. Työpäiväni ja -viikkoni ovat tiiviitä ja aikataulullisesti ammattilaisten rakentamat. Vastaan monista substanssivalmisteluista. Työhuoneessani ei kuitenkaan ole päiväkoteja, kouluja, lastenkoteja, vankiloita. Ne ovat monella puolella tässä suuressa maassamme. Siksi menen sinne, missä lapset ja heidän elämänsä on, lapsiasiavaltuutettu Kurttila toteaa.

 

Määrärahoista säästyy tänä vuonna joka kahdeksas euro
Lapsiasiavaltuutetun vuosittainen määräraha on ollut vuosina 2015–2018 seuraava: 644 000 e (2015), 650 000 e (2016), 630 000 e (2017), 620 000 e (2018). Jokaisena toimintavuotena lapsiasiavaltuutetun toimisto on säästänyt sille osoitetusta määrärahasta; vuonna 2018 siirtyvä erä on noin 90 000 euroa eli noin joka kahdeksas euro. Lapsiasiavaltuutetun toimisto suhtautuu erityisellä huolellisuudella valtion varojen käyttöön.

 

Lapsiasiavaltuutetun toimistossa taloutta on hoidettu investoiden siihen, mikä lisää työn tuottavuutta, mahdollistaa toimiston lakisääteisten tehtävien tehokkaan hoidon ja ylläpitää henkilökunnan hyvää työotetta. Tämän takia muun muassa matkustamisessa käytetään sujuvinta ja työntekijää vähiten kuormittavaa matkustustapaa. Lapsiasiavaltuutetun kohdalla tämä tarkoittaa lähes jokapäiväistä taksin käyttöä.

 

Tärkeitä yhteydenottoja kansalaisilta
Lapsiasiavaltuutettu on käyttänyt kuluneena vuonna marraskuun loppuun mennessä taksia kuukaudessa keskimäärin 1 035 eurolla, työpäivää kohti laskettuna tämä tekee keskimäärin noin 51 euroa. Lapsiasiavaltuutetun matkat suunnitellaan niin, että taksi on aina käyttövalikoimassa. Tämä mahdollistaa lapsiasiavaltuutetulle myös satojen kansalaisyhteydenottojen hoitamisen vuosittain. Kuluvana vuonna lapsiasiavaltuutettu on vastaanottanut 989 yhteydenottoa kansalaisilta. Lapsiasiavaltuutettu käsittelee usein ei-julkisia asioita näissä yhteydenotoissa. Lapsiasiavaltuutettu on käyttänyt pitkän matkan busseja 94 kertaa vuosina 2015–2018.