Lapsiasiavaltuutetun toimistossa avoinna korkeakouluharjoittelijan tehtävä

Lapsiasiavaltuutetun toimistossa on avoinna korkeakouluharjoittelijan tehtävä. Harjoittelijan toimenkuvaan kuuluvat Lapsibarometri-tutkimuksen avustustehtävät, lapsiasiavaltuutetun toimiston tilaisuuksien järjestelytehtävät, osallistuminen kokouksiin, seminaareihin ja muihin tapaamisiin yhdessä lapsiasiavaltuutetun toimiston henkilökunnan kanssa sekä mahdolliset viestintä- ja toimistotehtävät.

Harjoittelijalle soveltuva koulutusala on kasvatustiede, viestintätiede tai yhteiskuntatiede. Häneltä edellytetään, että alempi korkeakoulututkinto on suoritettu. Harjoittelijaksi voidaan ottaa vain opiskelija, ei jo opintonsa suorittanutta.

Tarjoamme harjoittelijalle kokemuksen työstä, jolla on yhteiskunnallista merkitystä sekä erinomaisen työkokemuksen lapsen oikeuksien edistämisestä. Tule edistämään lapsen oikeuksia kanssamme!

Tietoa työnantajasta: Lapsiasiavaltuutettu edistää lapsen oikeuksien toteutumista Suomessa (laki lapsiasiavaltuutetusta 1221/2004). Lapsiasiavaltuutettu on itsenäinen ja riippumaton viranomainen, joka toimii oikeusministeriön hallinnonalalla. Lapsiasiavaltuutetun tehtävänä on mm. arvioida ja seurata yhteiskunnallista päätöksentekoa sekä sen seurauksia lasten hyvinvointiin, pitää yhteyttä lapsiin ja nuoriin sekä välittää heiltä saatua tietoa päätöksentekijöille, lasten parissa työskenteleville, viranomaisille ja muulle väestölle.

Harjoittelun ajankohta ja kesto: 3–4 kuukautta elo–marraskuussa 2020.

Työn luonne: kokoaikatyö

Paikkojen lukumäärä: 1

Palkkaukseen liittyvät tiedot: palkka 1 300 €/kk

Sijainti: Jyväskylä, Keski-Suomi

Hakeminen: Hakuaika päättyy 15.4.2020 klo 16.15. Hakemus tehtävään tulee jättää sähköpostitse osoitteeseen [email protected]. Hakijoita pyydetään hakemuksessaan kuvaamaan vapaamuotoisesti, miksi työskentely juuri lapsiasiavaltuutetun toimistossa kiinnostaa.

Lisätiedot: Erikoistutkija Terhi Tuukkanen, [email protected] tai 0295 666 851. Lue lisää lapsiasiavaltuutetun toimistosta osoitteessa www.lapsiasia.fi ja valtiolla työskentelystä osoitteessa www.valtiolle.fi.