Lapsiasiavaltuutetun toimistossa on avoinna ylitarkastajan virka

Lapsiasiavaltuutetun toimistossa on avoinna ylitarkastajan toistaiseksi voimassa oleva virkasuhde. Ylitarkastajan tehtävänä on eri menetelmin seurata ja raportoida lapsen oikeuksia ja lapsipolitiikkaa koskevia ilmiöitä yhteiskunnassa, ohjata kansalaisia ja sidosryhmiä lapsen oikeuksia koskevissa asioissa, edistää lasten osallisuutta valtuutetun toiminnassa, koordinoida toimiston kansainvälisiä tehtäviä sekä toimia valtioneuvoston asettaman lapsiasianeuvottelukunnan sihteerinä.

Ylitarkastajalta odotetaan tehtävään soveltuvaa koulutusta, mielellään ylempää korkeakoulututkintoa. Tehtävän hoitamisen edellytyksenä on erinomainen kirjallinen ja suullinen ilmaisutaito, kyky työskennellä molemmilla kotimaisilla kielillä sekä hyvä englannin kielen taito. Lisäksi ylitarkastajalta edellytetään laajaa asiantuntemusta lapsen oikeuksista, lasten asemasta ja elinoloista sekä hyvää hallinnon, palvelujärjestelmän ja yhteiskuntapolitiikan tuntemusta. Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää analyyttista ja itsenäistä työotetta sekä vahvoja vuorovaikutus- ja esiintymistaitoja. Työ edellyttää matkustamista.

Tehtävä alkaa 1.8.2020. Lue tehtävästä tarkemmin hakuilmoituksesta.
Hae paikkaa 19.5.2020 mennessä osoitteessa https://www.valtiolle.fi/fi-FI/ilmoitus?id=25-346-2020.