Hyppää sisältöön

Tiedote, julkaisuvapaa 29.08.2014 klo 12

Lapsiin ei sovellu pätkäpolitiikka

Lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttila on huolestunut hallituksen päätöksestä luoda niin sanotusta lapsivähennyksestä määräaikainen vähennys vuoden 2017 loppuun asti.

- Suomalaisen lapsipolitiikan vahvuus on ollut pitkäjänteisyys ja universaalius, mikä on taannut yhdenvertaisuuden kansalaisten kesken ja pitkäjänteisyyden lasten hyvinvoinnin kehittämisessä. Nyt näistä molemmista lähtökohdista tingitään täysin tietoisesti. Lasten hyvinvoinnin tukeminen ei voi olla määräaikainen hanke, joka on vielä sattumanvarainen lapsen asuinpaikasta riippuen. Suomalainen hyvinvointiajattelu on muuttumassa suuntaan, joka ei ole taloudellisesti eikä inhimillisesti kestävä. Seurauksena on väestöryhmien hyvinvointierojen repeäminen ja pysyvä kuilu, joka syntyy jo varhaisessa lapsuudessa, toteaa Kurttila.

Lapsiasiavaltuutettu Kurttila toivoo syysistuntokautensa aloittavalta eduskunnalta syvällistä keskustelua suomalaisen lapsipolitiikan tilasta ja tulevaisuudesta.

- Tällä hetkellä tehdään yksittäisiä päätöksiä, joiden vaikutuksia toisiinsa ei tunnisteta. Lapsilisäleikkausta kompensoidaan vain osalle huoltajista muutamaksi vuodeksi vaikuttavalla lapsivähennyksellä, lapsen oikeutta päivähoitoon rajataan perhetaustasta riippuen ja sosiaalihuoltolain eteneminen oli hallituksen budjettineuvotteluissa vaarassa ajautua umpikujaan, vaikka lastensuojelun tila ja perheiden tuen tarve ovat päätöksentekijöiden tiedossa, listaa Kurttila.

Lapsiasiavaltuutettu puhui lapsiystävällisen Suomen rakentamisesta perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan 10-vuotisjuhlaseminaarissa Helsingissä.

Lisätietoa:

Lapsiasiavaltuutettu
Tuomas Kurttila
050 544 3757
www.lapsiasia.fi