Mediatiedote 13.08.2013

Lapsille nettitietoa palveluista ja ihmisoikeuksista

Lapset tarvitsevat ymmärrettävää ja helposti löytyvää tietoa heille tarkoitetuista palveluista ja omasta oikeusturvastaan. Tähän tarpeeseen lapsiasiavaltuutettu on avannut Lasten sivuillaan erityisesti alakouluikäisille tarkoitetut uudet Apua moneen ongelmaan -sivut.

– Lähtökohtana on toki, että aikuiset ratkovat ongelmia yhdessä lasten kanssa. Aina aikuisten tukea ei kuitenkaan ole saatavilla. Ongelmat voivat myös koskea lapsen perhettä, siten että hän haluaa myös itse selvittää asioita, lapsiasiavaltuutettu Maria Kaisa Aula muistuttaa.

Apua moneen ongelmaan -sivut kertovat lasten elämään liittyvien teemojen alla, mitkä viranomaiset, järjestöt ja verkkosivustot voivat tarjota apua. Teemoja ovat perhe, koulu, vapaa-aika, terveys, media, ostaminen, turvallisuus ja yhdenvertaisuus. Sivuilla on myös linkkejä muihin lapsille suunnattuihin verkkopalveluihin. Sivuja voidaan hyödyntää myös koulun ihmisoikeuskasvatuksen osana.

– Sivuilla neuvomme, että vaikeiden tilanteiden selvittäminen kannattaa aina aloittaa keskustelemalla asianosaisten kesken. Huonoa kohtelua kokeneen lapsen on paras viipymättä kertoa kokemastaan luotettavalle aikuiselle. Aikuisen pitää kuunnella ja viedä asiaa tarpeen mukaan myös eteenpäin, lapsiasiavaltuutettu muistuttaa.

Lapsiasiavaltuutetun toimiston pari vuotta sitten tekemä kartoitus lapsille suunnatuista verkkosivuista osoitti, että etenkin viranomaisten verkkopalveluissa oli harvoin otettu huomioon lasten ja nuorten tiedontarpeita. Kartoituksen taustalla oli myös Euroopan neuvoston arviointi lasten osallistumisen tilasta Suomessa. Myös sen mukaan lapsille kohdennettua viranomaistiedotusta on Suomessa hyvin vähän.

Lapsiasiavaltuutetun toimisto aikoo oman verkkopalvelunsa rinnalla kehittää edelleen lasten ja nuorten oikeusturva-asioista tiedottamista myös yhteistyössä muiden viranomaisten kanssa.

– Kattavan palvelun luominen on haastavaa, sillä viranomais- ja toimijakenttä on varsin moninainen. Siksi kehitystyötä tarvitaan edelleen, Maria Kaisa Aula toteaa. Lapsiasiavaltuutetun toimisto ottaa mielellään vastaan kehitysehdotuksia ja vinkkejä, joita voi lähettää osoitteeseen [email protected]

Sivusto kertoo myös, milloin kannattaa ottaa yhteyttä lapsiasiavaltuutettuun. Lapsiasiavaltuutettuun kannattaa ottaa yhteyttä, jos huomaa lasten ja nuorten arjessa uuden ilmiön tai yleisen epäkohdan, johon päättäjien ja aikuisten pitäisi puuttua. Lapsiasiavaltuutetun tehtävänä on myös välittää päättäjille tietoa lapsille ja nuorille tärkeistä asioista. Lapsiasiavaltuutettu ei voi käsitellä yksittäisen lapsen tai perheen asioita eikä muuttaa muiden viranomaisten päätöksiä.

Nuorille ja aikuisille tarkoitettua vastaavaa tiedotusta on kehitteillä lapsiasiavaltuutetun verkkosivuilla www.lapsiasia.fi.

Omien oikeuksien tunteminen on tärkeä lähtökohta lapsen oikeuksien toteutumiselle käytännössä. Niistä muistuttaa lapsiasiavaltuutetun vasta julkaistu esite Toteutuvatko sinun oikeutesi? Tietoa ihmisoikeuksista lapsille ja nuorille. Se löytyy verkosta ja sitä voi tilata painettuna lapsiasiavaltuutetun toimistosta [email protected]

Lisätietoja

Lapsiasiavaltuutettu
Maria Kaisa Aula
Puh. 02951 63414
[email protected]