Hyppää sisältöön

LAPSINÄKÖKULMAA HALLITUKSEN VAMMAISPOLIITTISEEN OHJELMAAN


Tiedote 26/2009    12.10.2010

Sosiaali- ja terveysministeriössä valmistellaan hallituksen vammaispoliittista ohjelmaa, joka tähtää vammaisten henkilöiden yhdenvertaisuuteen ja syrjimättömyyteen. Lapsiasiavaltuutettu Maria Kaisa Aula korostaa, että ohjelmassa on otettava huomioon myös vammaisten ja pitkäaikaissairaiden lasten näkökulmat.

- Lasten kannalta tärkeitä teemoja ovat terveydenhuollon ja vammaispalveluiden ohella kuntoutus, koulutus, harrastukset ja vapaa-ajan esteettömyys sekä ja lasten oikeus osallistua ja vaikuttaa, Maria Kaisa Aula sanoo.

Lapsiasiavaltuutettu huomauttaa, että vammaispoliittinen ohjelma sopisi hyvin myös lapsivaikutusten arvioinnin pilottihankkeeksi sosiaali- ja terveysministeriössä.

- Lasten, nuorten ja perheiden politiikkaohjelman ministeriryhmän päätöksen mukaan jokaisen ministeriön tulee löytää tällainen loppuvuoden aikana, Maria Kaisa Aula muistuttaa.

Kartoitus vammaisen lapsen oikeuksista
Alkuvuodesta valmistuvaan ohjelmaan sisältyy myös YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan yleissopimuksen tavoitteiden toimeenpanoon liittyviä tehtäviä Suomessa. Suomen lisäksi 127 maata on tähän mennessä allekirjoittanut yleissopimuksen, mutta Suomessa sen ratifiointi edellyttää vielä tarkistuksia lainsäädäntöön.

- Tässä työssä on varmistettava, että vammaisten lasten ja heidän perheidensä ääni kuuluu, Maria Kaisa Aula toteaa.

Lapsiasiavaltuutetun toimisto kartoittaa parhaillaan vammaisten ja pitkäaikaissairaiden lapsen oikeuksien toteutumista Suomessa.

Ylitarkastaja Satu Siitarin havaintojen mukaan vammaispoliittisen ohjelman  valmistelutilaisuuksissa lasten  näkökulma ei ole tähän mennessä tullut juurikaan esille.

Vammaispolitiikan tutkijoita ja asiantuntijoita tavannut Siitari haastattelee kartoitusta varten myös vammaisia ja pitkäaikaissairaita lapsia ja heidän vanhempiaan.

- Kehitettävää näyttäisi olevan etenkin psyykkisesti ja neurologisesti sairaiden lasten palveluissa, Siitari arvioi.